Rezultaty

I O1: ZASOBY CYFROWE NA POTRZEBY DZIELENIA SIĘ NAJLEPSZYMI PRAKTYKAMI I WYNIKAMI W ZAKRESIE KRAJOWYCH RAM KWALIFIKACJI W DZIEDZINIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I PROCESÓW WALIDACJI. RAPORT

Celem tych wyników jest udzielenie odpowiedzi na pierwotne, kluczowe pytania dotyczące dalszego rozwoju projektu i kompleksowego badania sytuacji przedsiębiorczości w zakresie walidacji i uznania dotyczących jej kompetencji. O1 będzie służyć wszystkim pozostałym działaniom projektu, zwłaszcza rozwojowi profilu Europass, określaniu ram jakości, opracowaniu odpowiednio dostosowanej mapy drogowej dla rozwoju edukacji przedsiębiorczości oraz wspomagania orientacji na etapie tworzenia treści.

POBIERZ WYNIKI

POBIERZ Podsumowanie raportu

IO2: ZALECENIA DOTYCZĄCE TWORZENIA POŁĄCZEŃ POMIĘDZY SYSTEMAMI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

Dwa systemy uznawania kwalifikacji, europejski system transferu i akumulacji punktów (ECTS) dla szkolnictwa wyższego oraz ECVET dla kształcenia i szkolenia zawodowego, mają na celu ułatwienie transferu i akumulacji punktów, ale podejścia metodyczne są różne. EAST chce w pełni wspierać uczenie się przez całe życie, dlatego partnerstwo będzie pracować nad zaleceniami dotyczącymi wpływu na systemy i ich wspólnych części.

POBIERZ WYNIKI

IO3: OPIS W SYSTEMIE ECVET - STANDARD DLA STAŁYCH KWALIFIKACJI Z ZAKRESU PRZEDSIĘBIORCOŚCI

Celem tego działania jest zaproponowanie opisu kwalifikacji w systemie ECVET. Kwalifikacje zaproponowane w projekcie EAST będą miały na celu stać się standardem stałych kwalifikacji VET w zakresie przedsiębiorczości. Opis będzie oparty na podejściu obejmującym efekty uczenia się, aby umożliwić uznanie osiągnięć uczniów w uczeniu się przez całe życie, a także zaoferować większą elastyczność na ścieżkach zdobywania kwalifikacji.

IO4: PLATFORMA PROJEKTU EAST. UNIKALNE I INNOWACYJNE ŚRODOWISKO - NARZĘDZIE OCENY / NARZĘDZIE SAMOOCENY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW.

Głównym celem tego działania jest stworzenie platformy, obejmującej innowacyjne i kreatywne środowisko skoncentrowane na zapewnieniu narzędzi oceny / narzędzi samooceny z już zaprojektowanym planem szkolenia opartym na zidentyfikowanych indywidualnych potrzebach (w O1) i ścieżce uczenia się przedsiębiorcy oraz profilu Europass, wraz z materiałami rekomendacji zaleceń ECVET i ECTS. Platforma będzie miała elastyczną i modułową strukturę.

Oprócz dostarczania treści platforma umożliwi także międzynarodową współpracę między przedsiębiorcami poprzez wdrożenie modułu sieciowego. Umożliwi to dzielenie się wiedzą, doświadczeniem i problemami na poziomie ponadnarodowym, umożliwiając identyfikację najlepszych praktyk i modeli pochodzącymi także z zagranicy. Umożliwi to również szkolenie i rozwój profilu przedsiębiorczości dzięki bardzo przydatnej bazie danych podmiotów edukacyjnych, zbierając najlepszą ofertę związaną z głównymi wynikami projektu w krajach partnerów EAST.